Събота, 16 Oct 2021
            
Горна Оряховица Други

„Ломоносовци” бяха на практика в Малага, Испания

  22.09.2021 10:10
„Ломоносовци” бяха на практика в Малага, Испания

За поредна година ученици от ПГЕЕ „Ломоносов” участват в проект по програма „ERASMUS +“, KA 202 – „Стратегически партньорства за професионално образование и обучение“, номер: 2019-1-ES01-KA202-065610 със заглавие на проекта „Transversal Skills Activation for VET Mobility experiences“.

Проектът е партньорство между обучителни организации и работодатели от Испания, Италия, Гърция, Кипър и България за периода от 01.09.2019 до 31.08.2021 г. , но поради пандемичната обстановка е удължен до месец април 2022 година.

Една от заложените дейности е група от 15 ученици и 2 учители да проведат своите практики във фирми в град Малага, Испания, в периода от 22.06.2021 до 13.07.2021г..

Ползвателите по проекта са ученици от 10 и 11 клас на ПГЕЕ „Ломоносов” от специалностите Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране и Промишлена електроника в продължение на 21 дена, като по време на тяхната практика  бяха приложени изработените интелектуални резултати.

Учениците бяха разпределени във фирми, работещи в областта на програмирането, поддръжката и ремонта на офис техника. В продължение на 15 работни дни те приложиха на практика придобитите знания по професията в ПГЕЕ „Ломоносов” и придобиха нови умения. Въпреки усложнената пандемична обстановка учениците преминаха успешно през различните етапи на адаптиране в нова и непозната среда, всекидневна комуникация на  английски език – лексикален и терминологичен, надграждане на професионалните знания и умения и опознаване на историята, традициите, обичаите и кухнята на екзотична Испания,  разшириха културните познания и представата си за държавите  членки на Европейския съюз.

В края на мобилността учениците получиха Europass mobiliti и Сертификати от проведената практика. Ние сме сигурни, че благодарение на тези документи  и придобитите знания и опит ползвателите ще  повишат шансовете си за бърза и успешна реализация на българския и европейския пазар на труда .

На срещата, която ще се проведе в края на месец септември 2021 г. в ПГЕЕ „Ломоносов“,  съвместно с партньорските организации от Испания, Италия, Гърция и Кипър ще се отчетат резултатите и ефективността от двегодишната работа на екипа.

Както напомня името на проекта, Skills Act 4 VET има амбицията да прекрои начина на краткосрочна мобилност в опит , което позволява на учениците от ПОО да се възползват максимално от своята мобилност за обучение и опит в чужбина чрез придобиване на по-дълбоко лично съзнание и разбиране за собствените си напречни умения.

 


Ключови думи
ПГЕЕ "Ломоносов" Малага практика
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати