Четвъртък, 02 Дек 2021
            
Горна Оряховица Общество

Училището в Поликраище намери място сред иновативните училища на България с нов предмет „Светът на емоциите”

  20.09.2021 13:50
Училището в Поликраище намери място сред иновативните училища на България с нов предмет „Светът на емоциите”

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Поликраище започна новата учебна година като „Иновативно училище”, утвърдено от Министерството на образованието и науката.

Екипът от преподаватели – Инна Василева – спец. ПНУП и магистър „Психология“, Йорданка Маринова и Галина Сурма – спец. ПНУП, Станимира Стоянова – спец. ПНУП и магистър „Управление на човешките ресурси“ с ръководител Тодорка Павлова – старши учител ПЕ, разработи проект „В света на емоциите“ и след одобрение от МОН от учебната 2021/2022 година е включено в Списъка на иновативните училища в България.

Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на успехи в едно от основните направления в Стратегията за развитие на училището – Духовното израстване на децата и овладяване на различните емоционални преживявания, които съпътстват всяка дейност в учебния и извънучебния процес. Ще се работи и за повишаване осведомеността на местната общност за значението на емоционалната интелигентност и преодоляване на негативните реакции и необмислените постъпки.

В Раздел „В“ на учебния план за трети клас е включен нов учебен предмет - „Светът на емоциите“. Предвидено е включването на нови методи на преподаване, авторска разработка на включеното учебно съдържание по модули и теми. Ще бъде разработено и цялостно помагало в помощ на преподавателите.

Фокусът на иновацията е свързан с личностното развитие и изграждането на активна гражданска позиция у подрастващите.

Училището работи и като бенефициент в международния проект „SMAIL“ с участието на училищни общности и неправителствени организации от пет държави.


Ключови думи
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Поликраище