Четвъртък, 02 Дек 2021
            
Горна Оряховица Икономика

Голям соларен парк правят край с. Янтра

  18.09.2021 08:57
Голям соларен парк правят край с. Янтра

В село Янтра се проектира една от най-големите фотоволтаични централи в Горнооряховска община. Инвестицията е на „Сън енерджи парк” ООД с управител Сава Шопов. Дружеството е регистрирано в Елена, а съдружник е дружеството „Ником 97”, което е собственик на имота, в който ще се изгражда соларния парк.

Теренът е близо 58 декара, като соларните панели ще се разположат на 55 дка.

Фотоволтаичната централа е проектирана с обща мощност 4573Wp. В проекта е предвидено последователно свързване на 19 броя модули в стринг и монтиране върху носеща конструкция на земя. Общият брой използвани панели ще бъде 8468 броя. Площта, на която ще се реализира, е 55 декара.

Централата ще бъде трифазна, ще включва 44 броя инвертори 100 kW  и един брой - 60 kW. Съоръженията ще бъдат монтирани между редовете, на конструкции и ще преобразуват постоянния ток в променлив. Очакваният общ годишен добив на електроенергия, доставена до електропреносната мрежа, ще бъде около 6120000 kWh/год.

Актуалните технологични тенденци в процеса на изграждане на фотоволтаични инсталации допускат изграждане и въвеждане в експлоатация на модулен принцип (отделни базови клетки).

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи съгласно становище от „ЕРП Север Мрежи" АД за условията за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа. Осигурена е точка на присъединяване - съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) 20 kV, захранващ се от подстанция 220/110/20 kV „Горна Оряховица", част от ЕП 20 kV „Вира".

В момента проектът е още на етап съгласуване с РИОСВ и останалите институции, които имат отношение към изграждането му.

С подобни мащаби в общината е само фотоволтаичният парк на „Захарни заводи“.


Ключови думи
соларен парк село Янтра