Петък, 30 Сеп 2022
            
Велико Търново Други

ВТУ започва занятия присъствено, в магистърските програми ще учат както присъствено, така и дистанционно

  14.09.2021 13:43
ВТУ започва занятия присъствено, в магистърските програми ще учат както присъствено, така и дистанционно

Ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов издаде заповед за началото на занятията през зимния семестър, според която началото на новата учебна година ще е присъствено за студентите след средно образование и смесено за обучаващите се в магистърски програми.

Ето и цялата заповед

1. Учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021-2022 година за студентите след средно образование в редовна форма на обучение да се провеждат присъствено при спазване на седмичното разписание и противоепидемичните мерки.

2. Учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021-2022 година за студентите, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование (редовна и задочна форма на обучение), да се провеждат чрез смесено обучение при спазване на графика на занятията по следната схема: 1/3 присъствено и 2/3 електронно (с отдалечен достъп) чрез използването на MS Teams, Zoom, Google Meet и Webex.

3. Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър на уч. 2021-2022 г. с електронни средства за обучението на студентите и специализантите съгласно Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

4. Деканите на факултетите и директорите на Филиала в гр. Враца и на Педагогическия колеж в гр. Плевен да изготвят допълнителни указания (според спецификата на конкретните специалности) и да организират информационни срещи със студентите от първи курс.

5. Във връзка с присъственото провеждане на учебни занятия възлагам на помощник-ректора да създаде организация за спазване на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

 


Ключови думи
ВТУ ректор присъствено обучение
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати