Неделя, 24 Oct 2021
            
Велико Търново Общество

Свлачища в общините Лясковец, Стражица и Златарица ще бъдат под постоянно наблюдение

  12.09.2021 12:32
Свлачища в общините Лясковец, Стражица и Златарица ще бъдат под постоянно наблюдение

Три свлачища в областта – край Джулюница в община Лясковец, Железарци в община Стражица и Дединци в община Златарица, са включени в проект на МРРБ за наблюдение, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”.

В 26 свлачищни района в страната се изграждат контролно-измервателни системи за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг.

Системите се изпълняват по проект №BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”.с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове.

Общата стойност на проекта е 2 500 924,00 лв., от които 2 125 785,40 лв.  европейско финансиране и 375 138,60 лв. национално финансиране.   

20 са населените места, където ще се разположат измервателните системи в 16 общини: Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен.

Това са райони, с проявени активни или периодично активни свлачищни процеси, засягащи урбанизирани територии, територии на транспорта, обекти на социалната инфраструктура и техническата инфраструктура, основни пътни артерии в страната и други.  Общата засегната площ от тези процеси е над 9 хил. дка. Целта е ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в тези райони, поясни министър Виолета Комитова, която представи проекта.


Ключови думи
свлачища МРРБ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати