Събота, 16 Oct 2021
            
Други Свищов

С информационни срещи приветстват задочните студенти в Свищов

  07.09.2021 12:50
С информационни срещи приветстват задочните студенти в Свищов

Информационни срещи за студентите, обучаващи се в задочна форма по различните специалности, организира ръководството на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Срещите традиционно се провеждат в началото на очните занятия на новата учебна 2021/2022 година.

Задочните студенти от втори курс приветства деканът на факултет „Мениджмънт и маркетинг” – проф. д-р Маргарита Богданова, а четвъртокурсниците бяха посрещнати в аулата на родната Алма матер от декана на факултет „Стопанска отчетност” – проф. д-р Атанас Атанасов. Предстои на 15 септември официално да бъдат посрещнати първокурсниците в задочна форма на обучение, а информационната среща с третокурсниците ще се проведе на 17 септември. Информационните срещи се организират с цел разясняване на новите моменти в актуализирания Правилник за организацията на учебния процес в Свищовското висше училище.

В рамките на проведените две срещи деканите разясниха на студентите как могат да се възползват от електронната платформа за обучение на Академията, чрез която имат на разположение видео лекции, учебници и презентации, електронни ресурси за извънаудиторна заетост и самоподготовка, и др. Студентите бяха запознати с режима за заверка на семестър, изпитните сесии, възможности за обучение по втора специалност – паралелно или последователно.

В срещите участва и доц. д-р Христо Сирашки – директор на Център за професионално обучение и Център за следдипломно и факултативно обучение. Той запозна студентите с възможностите за обучение, които им предоставят двата центъра към Стопанската академия, сред които са различни езикови курсове, обучение по специалност „Икономическа педагогика”, курсове за професионална квалификация, факултативни специализации и други. Доц. Сирашки поясни, че обученията се провеждат в индивидуална, групова или дистанционна форма. В рамките на проведените срещи, студентите бяха запознати и с услигите, които им предлага Кариерният център към Академията. Главен асистент д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг”, информира студентите за възможностите за индивидуално и групово кариерно консултиране, предлаганите стажантски позиции и работни места, участие в проект „Студентски практики”.


Ключови думи
Стопанска академия
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати