Събота, 16 Oct 2021
            
Други Свищов

В Свищов подменят водопровода на 29 улици

  01.09.2021 15:16
В Свищов подменят водопровода на 29 улици

На 19 юли в Свищов официално бе даден старт на дейностите по реконструкция на водопроводната мрежа на 29 улици в града и до момента усилено се работи по реализирането на проекта. Вече е положен новият водопровод с отклоненията към блоковете в кв. „Стоян Ников“, подменен е водопроводът на ул. „Вихрен“ до спирателните кранове към къщите и текат строително-монтажните работи на улиците „Козлодуй“ и „Стефан Караджа“. До дни предстои да се започнат изкопните дейности по ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „27-ми юни“.

В списъка по проекта за подмяна на водопровода са включени и улиците кв. „Рила“, ул. „Д. Ценов“, ул. „Д. Г. Анев“, ул. „Екзарх Антим I“, ул. „К. Д. Аврамов“, ул. „Д. Хадживасилев“, ул. „Ст. Михайловски“, ул. „Шипка“, ул. „Иконом Христо Василев“, ул. „Н. Бозвели“, ул. „Ц. Бояджиев“, ул. „Ив. Данчев“, ул. „В. Левски“, ул. „Тракия“, ул. „д-р Д. Хр. Павлович“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „К. Цанков“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „П. Евтимий“, ул. „Г. Катранов“, ул. „Г. Матев“, ул. „Арда“, ул. „Росица“. Те ще бъдат направени поетапно.

След подмяната на водопровода, изкопите ще бъдат засипани и след тяхното улягане ще бъде положен асфалт и нова пътна маркировка. Асфалтирането ще започне от наскоро обновения квартал „Симеон Ванков“, след което ще продължи към кв. „Стоян Ников“ и останалите улици от списъка, по реда на тяхната реконструкция.

Средствата за финансиране на инвестиционния проект са предоставени от ПУДООС и са в размер на 1.7 млн. лв.  Очаква се дейностите по реконструкцията на водопроводната мрежа да приключат през есента.


Ключови думи
водопровод Свищов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати