Сряда, 29 Сеп 2021
            
Горна Оряховица Общество

СУ „Вичо Грънчаров“ успешно приключи проекта „Аз не съм различен“ по Еразъм+

  30.06.2021 12:59
СУ „Вичо Грънчаров“ успешно приключи проекта „Аз не съм различен“ по Еразъм+

Във връзка с проект „Аз не съм различен!“, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“ на СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица, екип от осем  учители посети гр. Римини, Италия в периода 23.05.2021 – 29.05.2021 г.

Основна цел на обучението беше придобиване на опит от педагогическите специалисти в разработване на учебното съдържание по удобен за възприемането от децата начин и използване на нови образователни практики, платформи и програми за получаване на качествено образование. Акцент е поставен върху ефективното приобщаване на учениците, адаптиране на учебната среда към потребностите на всяко дете и възможност да развият в оптимална степен своя потенциал, повишаване на мотивацията и сътрудничеството с различни институции.

В резултат на обучението, проведено от „Sistema Turismo“, гр. Римини, Италия, в СУ „Вичо Грънчаров“ бяха реализирани четири съвместни уроци. Старши учителите Р. Петрова и С. Илиева представиха съвместен открит урок по история и цивилизации на тема „Подготовка за вечен живот“. Преподавателите В. Христова и Н. Атанасова проведоха съвместен открит урок по ИТ и музика на тема „С Мобилен телефон в час – разкажи приказка за съответната държава чрез презентация“. Два съвместни открити урока по английски език бяха представени в начален етап и в гимназиален етап. Д. Николова, учител по английски език, и Е. Йотова, учител по ФВС, включиха английския език и спорта в разнообразни интерактивни игри, чрез съвместния си урок на тема „Учи, играй и се забавлявай“. Преподавателите Ад. Райкова, Р. Петрова и С. Николова реализираха съвместен урок по английски език, история и математика на тема „Пътуване до Австралия“. Крайният продукт на урока е дигитална книга, озаглавена „10 причини да посетим Австралия“. Във всички съвместни уроци участие взе Стела Илиева – ресурсен учител и член на екипа на проекта „Аз не съм различен!“, като приложи нови инструменти за компенсиране на затрудненията, свързани с конкретните нужди на ученика със специални нужди.

Представително събитие на тема „Обучение на деца със СОП“ запозна педагогическия екип на СУ „Вичо Грънчаров“ и обществеността с използване на подходящи компенсаторни инструменти  и иновативни образователни практики за приобщаване на деца със специфични образователни потребности. Информация за образователната система в България и Италия, всички обучителни и образователни ресурси, както и планове на открити уроци могат да бъдат намерени  на линка на страницата на проекта:

https://sites.google.com/view/2019-1-bg01-ka101-061769/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Ключови думи
СУ Вичо Грънчаров Еразъм+
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати