Вторник, 03 Авг 2021
            
Други Свищов

В Свищов започва обработката срещу комари, кърлежи и бълхи

  05.05.2021 13:40
В Свищов започва обработката срещу комари, кърлежи и бълхи

Във връзка с борбата срещу комарите, Община Свищов уведомява, че ларвицидната обработка на влажни зони със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води ще се извърши на 07.05.2021 г. (петък) след 06,00 ч. със самолет. При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващ ден с благоприятни климатични  условия.
Основните територии, които ще се третират, са блата Вардим и Свищов, м. Янково гърло и крайбрежието на р. Дунав от Лимана на с. Вардим до АЕЦ „Белене”.
Третирането ще бъде с препарат ВектоБак  12 АС. При третиране с ВектоБак  12 АС няма ограничения за достъп на хора и животни до третираните зони. Безвреден е за бозайници, птици и риби. Не е опасен за полезната ентомофауна и пчелите.

Следващата седмица 10-14.05.2021 г. при благоприятни климатични условия ще започне обработка на тревните площи на обществени места, паркове и детски площадки срещу кърлежи и бълхи.
Молим гражданите да се съобразяват с указателните табели на наземно третираните площи и спазват посочения на тях карантинен срок, апелират от Община Свищов.       


Ключови думи
Свищов комари
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати