Събота, 03 Юли 2021
            
Други Свищов

Стопанска академия „Д. А. Ценов” проведе онлайн Национално ученическо състезание „Митнически и данъчен контрол”

  01.04.2021 12:19
Стопанска академия „Д. А. Ценов” проведе онлайн Национално ученическо състезание „Митнически и данъчен контрол”

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе осмото поред Национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол”. Поради извънредната ситуация в страната, то бе организирано посредством онлайн платформата Moodle. Организатор на средношколската надпревара бе катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” (КАСД), подкрепена от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. В Националното ученическо състезание се включиха 75 ученика от: Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски”, гр. Варна; Национална търговска гимназия, Пловдив; Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски”, гр. Монтана; Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман”, гр. Разград; Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов”, гр. Кнежа; ПГ по икономика „Георги Стойков Раковски”, гр. Ямбол; Частна професионална гимназия по икономика и управление, гр. Пловдив; ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Петрич; ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище.
Състезаващите се средношколци бяха поставени в работна среда, близка до реалната, и се превъплътиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В предоставеното им задание те трябваше да вземат решения относно правилното протичане на конкретни стопански операции и тяхното коректно документално оформяне. Състезанието бе организирано в рамките на 21 смесени екипа, разпределени в индивидуални стаи в BigBlueButton, като ментори бяха преподаватели от катедра КАСД и студенти от специалност „Стопански и финансов контрол”. Състезателните задания бяха проверени от преподаватели в направленията митнически и данъчен контрол от катедрата-организатор.
Първо място и наградата на Ректора завоюва екипът в състав: Елина Радева, ВТГ – Варна; Елизабет Стефанова, ФСГП – Монтана; Стефан Маврудиев, НТГ – Пловдив. Класиралият се на второ място отбор получи наградата на катедра КАСД, а учениците в отбора, класирал се на трето място, получиха награди от Националната организация на митническите агенти (НОМА). Всички участници в състезанието получават поименен сертификат, който им дава право да кандидатстват и да бъдат приети за студенти в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, в редовна форма на обучение по избрана от тях специалност.
Според академичните преподаватели, оценявали участниците в състезанието, обучението и подготовката на учениците по митнически и данъчен контрол е на високо ниво, което е предпоставка за бъдещото им добро професионално развитие в областта на финансовия контрол. Организирането на Националното ученическо състезание е продължение на усилията на преподавателите по митнически и данъчен контрол в Свищовската академия да подпомагат обучението в тези две направления в средните училища в България.


Ключови думи
Стопанска академия
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати