Неделя, 20 Юни 2021
            
Общество Павликени

Започва подмяна на водопроводите в с. Караисен и град Бяла черква

  18.03.2021 15:43
Започва подмяна на водопроводите в с. Караисен и град Бяла черква

Мащабен и дългооочакван ремонт на водопроводите започва в село Караисен и град Бяла черква. Водопроводна мрежа с обща дължина 21 500 м в село Караисен и 2970 м в град Бяла черква ще се реконструира, рехабилитира и подмени. В дължините са включени и сградните водопроводни отклонения. Във възрожденския град е предвидено и възстановяване на асфалтовата настилка на улица „Бачо Киро“.

Първа копка на обектите направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие”“ - Велико Търново – Тодор Тодоров, представителят на строителите Александър Благоев и кметовете на населените места – Стефан Николов и Албена Тодорова.

Дейностите се извършват по проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в населените места на община Павликени“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020. Общата му стойност е 5 791 421 лева без ДДС. От тях за обекта в град Бяла черква са предвидени  2 135 898 лева без ДДС и 3 655 523 лева без ДДС  са за мрежата на с.Караисен.

Водопроводната мрежа на село Караисен е силно амортизирана, често възникват аварии и загубите на вода за битово-питейни нужди са големи. Дебитът на водоизточника е намален поради засушаване, което води до недостиг на питейна вода и въвеждане на режим на водоползване. Населените места са с подземни воодизточници с недостатъчен дебит със сезонна неравномерност в добива на питейна вода. Водопроводите в град Бяла черква пък са полагани в периода 1918 – 1923 г.

С изпълнението на този проект  ще намалеят драстично загубите от вода. Чрез новите водопроводи се повиши качеството на водата, тъй като старите тръби са азбесто-циментови, с отложени натрупвания от вътрешна страна.  Срокът по договор със строителя е 270 календарни дни. При благоприятни метеорологични условия е възможно завършването на обекта да стане по-рано.

„Днешният ден е мечтан от всички вас, жителите на Караисен, които стоически изтърпяхте несгодите и липсата на вода през миналата година. Като ръководство реагирахме – възложихме хидрогеоложки проучвания, геоложки сондажи, но за съжаление резултатите са твърде песимистични от направените проучвания през изминалата година. Затова начинът да се подобри водоподаването е подмяна на водопроводната мрежа в с. Караисен и в град Бяла черква“, подчерта кметът инж. Манолов. Той припомни, че договорът за финансиране на проекта е подписан още през 2018 г., но законови процедури забавят началото му. „Съдът постанови, че през цялото време ние като общинска администрация сме били прави в работата си и сме работили законосъобразно. Приемам днешната първа копка и като успех на работата на целия екип на администрацията“, каза кметът. „Новите водопроводи ще ни позволят да намалим значително загубите на вода по трасето. Този ефект вече наблюдавахме в частите от град Павликени, в които водопроводите вече бяха подменени с нови преди 5 години. Наред с това ще се повиши и дебита, налягането и чистотата на водата в мрежата“, добави градоначалникът.  

„При кандидатстването за европейски средства всички български общини имат равен старт, но Община, която направи проект с по-голяма полза за местната общност, получава повече финансиране. Затова община Павликени е водеща във Великотърновска област“, посочи директорът на ОД на ДФЗ Тодор Тодоров.

„Реализацията на проекта ще реши жизненоважни проблеми в селото и ще направи условията по-благоприятни за живеене“, каза кметът на с. Караисен Стефан Николов.

„Първата копка е събитие за град Бяла черква. Проектът е крайно наложителен за града ни, защото съществуващият водопровод е на 102 години. Със съдействието на министър Цанко Церковски тогава е предоставена  сума за изграждането му, която белочерковци изплащат в продължение на 20 години. През годините цялостна подмяна на тръби не е правена. Към момента имаме 75% загуба на питейна вода“, каза кметът на Бяла черква Албена Тодорова. Тя изрази надежда за по-мащабен проект за цялостна подмяна на мрежата във възрожденския град.

За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД гр. София с управител инж. Велизар Радев и подизпълнител - фирма „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД с управител Александър Благоев.

Строителен надзор на обекта ще осъществява „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД гр. София с управители Петя Георгиева-Донова и Димитър Донов.

Фирма „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София с управител инж. Николай Карафизиев ще осъществява авторския надзор по изпълнението на проекта.

„ЕВРО ИНВЕСТ-2016“ ЕООД с. Казичене с управител Веселин Владимиров ще предоставя консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Официални гости на церемонията по полагане на първата копка бяха: председателят на ОбС Павликени Христо Кавалски и общински съветници, зам.-кметът на Община Павликени инж. Анастасия Бачева, управителят на ВиК „Йовковци“ във В. Търново инж. Димитър Владов, началникът на район ВиК „Йовковци“ – Павликени Христо Узунов, представители на фирмите-изпълнител, жители на населените места и др


Ключови думи
Павликени водопровод Караисен
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати