Понеделник, 12 Апр 2021
            
Велико Търново Други

Модерна изследователска лаборатория изграждат в ОУ «Петко Р. Славейков» във Велико Търново

  11.01.2021 10:23
Модерна изследователска лаборатория изграждат в ОУ «Петко Р. Славейков» във Велико Търново

Модерна изследователска лаборатория ще бъде изградена в ОУ «Петко Р. Славейков» във Велико Търново. В новата STEM учебна база учениците от 4 до 7 клас ще имат възможност да съчетаят обучението в различни области на познанието с експериментална дейност.


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на образователното министерство по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Основната му цел е създаване на подходяща учебна среда за приложение на наученото в часовете по природни науки, информатика и математика в практиката, усвояване на методи за изследване на природни обекти и процеси. Учениците заедно със своите учители ще търсят и откриват решения за екологичните проблеми, свързани с чистотата на околната среда.
Проектът предвижда превръщането на една класна стая и хранилището към нея в изследователска лаборатория. Тя ще се използва за провеждане на интегрирани уроци, занимания по интереси, съвместни дейности с партньорите по проекта, провеждане на събития, свързани с популяризиране на работата на учениците и др.  Обзавеждането ще позволява оформянето на кътове за работа по групи. Стените ще са изрисувани по начин, който да показва взаимовръзката между биология, химия, физика, математика, география, IT технологиите. Изучавайки взаимодействието между природните науки, математиката, инженерните науки и комютърните технологии, както и собствените умения от реалния живот, учениците ще могат да интерпретират различни решения по проблеми, свързани с глобалните промени в XXI век.


Чрез  подходящи мебели и интериорен дизайн коридорът ще бъде превърнат във външна зона за  STEM дейности. Неизползваемите мивки във фоайето ще станат експериментална установка за отглеждане на растения с възможности за контрол на средата по различни параметри - влажност, температура, изкуствена и естествена светлина. В миниоранжерията учениците ще могат да правят проучвания на база на своите знания по физика, химия и биология за различни стратегии за растеж на растенията.
На разположение на възпитаниците на ОУ «Петко Р. Славейков» ще бъде и подвижна лаборатория за измерване различни показатели на въздуха, водата, почвата. Така младите изследователи ще могат да установяват отклонения от нормата, след което да сигнализират на съответните органи по опазване на околната среда.
«Екипът на ОУ «Петко Р. Славейков» от години осъществява дейности, свързани с опазване на околната среда, енергийна ефективност, възобновяеми енергии и устойчиво развитие. Работим и по образователния проект  «Действия за климата на международно и местно ниво» съвместно с Националния доверителен екофонд, по който са проведени редица инициативи. Наши учители са обучавани за съвместна работа в учебни и извънкласни дейности с учениците за извършване на приложни изследвания и лабораторна работа за решаване на реални проблеми, свързани с околната среда и климатичните промени», обясни директорът Данка Борисова.


Намеренията на училищното ръководство, подкрепени от учителите, са да се разшири кръгът от дейности на учениците, като се включат и такива, свързани с инженерни решения, нови технологии, включително дигитални и математически знания, дори изкуство. Чрез новия проект учениците ще бъдат насочвани да откриват, формулират  и решават актуални проблеми в опазването на околната среда, здравословен начин на живот и спестяване на ресурси и енергия.


Ключови думи
Велико Търново STEM ОУ Петко Р. Славейков
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати