Понеделник, 05 Апр 2021
            
Горна Оряховица Други

Главният архитект на Община Горна Оряховица получи „Златна значка” от САБ

  05.01.2021 14:07
Главният архитект на Община Горна Оряховица получи „Златна значка” от САБ

Съюзът на архитектите в България отличи с почетния си знак „Златна значка” главния архитект на Община Горна Оряховица Аталия Братованова. Поводът за присъждане на отличието е скорошният юбилей на арх. Братованова, но чрез него се отдава дължимото уважение на нейната активна и творческа дейност в областта на архитектурата.

Арх. Аталия Братованова завършва „Архитектура” във ВИСИ – София през 1974 г. Работи като проектант и групов ръководител в Териториалната проектантска организация във Велико Търново в продължение на 18 години. Била е главен архитект на общините Лясковец и Дряново. През 2000 г. е инспектор строителен контрол в РДНСК – Велико Търново.

Работила е в Областна администрация – В. Търново и била председател на Областния експертен съвет по устройство на територията.

Опитът и знанията си предава като преподавател по архитектурно проектиране, сградостроителство, градоустройство в ПГСАГ „Ангел Попов” във Велико Търново.

В Община Горна Оряховица е работила като началник отдел ТУГА, а от 2015 г. до момента е главен архитект на Общината.

Член на КАБ и САБ при дружество Велико Търново.

-Имате толкова богат опит в различни аспекти на вашата професия, бихте ли сравнила работата на главния архитект и тази на архитект-проектанта?

-Работата на главния архитект е по-трудна и отговорна. Той отговаря за градоустройството, одобрява проекти, въвежда в експлоатация обекти на територията на своята община. Архитектът-проектант твори и се изявява само чрез проектите си. Но всеки оставя по нещо от себе си с делата си.

-Какви са големите предизвикателства пред вас като главен архитект на Община Горна Оряховица тази година?

-В момента Общината работи по два основни планови документа – Общия устройствен план на общината (ОУПО) и План за интегрирано развитие на общината (ПИРО 2021 - 2017). Това са основополагащи документи, които ще начертаят бъдещето на Горна Оряховица и населените места за години напред. ПИРО се изготвя за 7 години и включва най-важните проекти на Общината в този период. ОУПО дава териториалната насоченост в развитието й и се изработва за период от 15-20 години.

-На какъв етап са тези стратегически документи?

- Общината има споразумение за финансово подпомагане с Министерството на регионалното развитие за изработването на Общия устройствен план. С процедура по ЗОП са избрани и изпълнителите на самото задание. Досега ОУП имаше само за град Горна Оряховица, а новият ще включи територията на цялата община.

Преди празниците предварителният проект на Общия устройствен план заедно с доклада за екологична оценка е изпратен в МРРБ за съгласуване. След съгласуването ще има и обществено обсъждане. Важно е той да стигне до всички граждани, защото този план е комплексен. Той дава модел за развитие и е основен управленски инструмент за общинската администрация.

-Каква беше годината за Горна Оряховица от гледна точка на главния архитект?

-Въпреки че беше трудна година и в много сфери имаше криза заради пандемията, в Горна Оряховица има оживление – и откъм бизнес инвестиции, и откъм жилищно строителство. Издадени са повече строителни разрешения през 2020 г. в сравнение с предходната. Повече са и въведените в експлоатация обекти. Интересно е, че от година-две се забелязва възраждане на жилищното строителство, което замря след предишната криза, и то не само на самостоятелни къщи, но и на по-мащабни кооперации. Не са малко и бизнес инвестициите, реализирани през годината. С две думи Горна Оряховица е доста жива и създава доста работа за главния архитект.

Елена ВЕЛКОВА


Ключови думи
архитект Аталия Братованова златна значка Община Горна Оряховица САБ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати