Сряда, 24 Мар 2021
            
Други Свищов

Поредно признание получи Свищовската академия за изпълнение на проект по Еразъм+

  21.12.2020 16:12
Поредно признание получи Свищовската академия за изпълнение на проект по Еразъм+

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) отново удостои Стопанска академия „Димитър А. Ценов” със сертификат за качествено изпълнение на проект за мобилност на студенти и персонал между висши училища от програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+”. По време на Годишната валоризационна конференция за 2020 г. на ЦРЧР е отличен проект 2018-1-BG01-KA107-047260 на Свищовското висше училище, като това е вторият за Академията в категорията „Международно измерение във висшето образование” и третият по програма „Еразъм+”, в рамките на програмния период 2014-2020 г.
Отличеният със сертификата за качествено изпълнение проект е един от най-мащабните за Стопанската академия като бюджет, обхват и дълбочина. Реализиран е в периода от 1 юни 2018 г. до 30 септември 2019 г. За периода на изпълнение са осъществени общо 104 мобилности между 29 партньорски висши училища, локализирани в 18 държави (България, Албания, Азербайджан, Армения, Грузия, Южна Корея, Молдова, Черна гора, Руска федерация, Сърбия, Китай, Тайван, Украйна, Узбекистан, Виетнам, Египет, Палестина и Мароко). Проектът покрива шест региона партниращи държави: Западни Балкани, Източно партньорство, Южно Средиземноморие, Руска федерация, Азия, други индустриализирани държави.
За срока на проекта са реализирани следните входящи и изходящи мобилности на студенти и персонал: 34 входящи и 5 изходящи студентски мобилности с цел обучение; 27 входящи и 31 изходящи мобилности на персонал с цел преподаване в областта на икономиката, администрацията и управлението; 4 входящи и 3 изходящи мобилности на персонал с цел обучение, като всички имат за цел подобряване на дигиталните и дидактическите умения. При попълване на своите индивидуални онлайн отчети, 100% от участниците в проекта са декларирали, че са изцяло удовлетворени от своето Еразъм+ преживяване.
По информация от доц. д-р Маруся Смокова – инситуционален Еразъм+ координатор в Академията, резултатите от отличения проект не се ограничават само до мобилности на студенти и персонал. Сред допълнителните ползи са: съвместни публикации в издания, индексирани в SCOPUS; организирани съвместни конференции; реализирани допълнителни мобилности на студенти и персонал по други национални и институционални програми и проекти; създадени професионални мрежи за колаборация в областта на брандинга, маркетинга, бизнес комуникациите; подадени съвместни проектни предложения по КД203 на програма „Еразъм+” и програма „Хоризонт2020”, като само за настоящата година те са седем.
След полученото поредно признание, в своя публикация в социалните мрежи ректорът проф. д-р Марияна Божинова заяви: „Завършваме програмния период 2014-2020 г. на програма „Еразъм+” с три проекта на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, отличени от Центъра за развитие на човешките ресурси със сертификат за качествено изпълнение. Това е категоричен атестат за административния капацитет на Академията и уменията й да гради стабилни и ползотворни международни партньорства. Заредена съм с очакване на старта на новия програмен период 2021-2027 г., през който програма „Еразъм+” ще бъде по-приобщаваща и дигитална, по-иновативна, гъвкава и зелена”.


Ключови думи
Еразъм+ Стопанска академия
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати