Понеделник, 15 Мар 2021
            
Други Павликени

Павликени е първата Община в страната, която започна мащабен проект за противодействие на насилието и тормоза в училище

  13.12.2020 14:10
Павликени е първата Община в страната, която започна мащабен проект за противодействие на насилието и тормоза в училище

Обучаваха педагози от Павликени за справяне с насилие и тормоз в училищна среда. Тренингът се проведе онлайн в събота от висококвалифициран експерт с дългогодишен опит в сферата на сигурността и преподавател в четири университета. Курсът бе организиран с подкрепата на кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов, който оцени реалната нужда от такава подготовка на преподавателите. Така Павликени стана първата Община в страната, която даде старт на мащабен проект, разработен и провеждан от Сертифициран Център за професионално обучение „Кели“, който организира курсове за учители и ученици за справяне със съвременните киберзаплахи.

В обучителния семинар на тема: "Превенция и интервенция на училищните прояви на насилие и тормоз" с продължителност 4 часа се включиха 18 педагози от СУ "Бачо Киро" с директор Петя Неделчева. Втората част от обучението е насрочено за 19 декември. Засегнатите по време на първата виртуална среща аргументи бяха радикализацията и екстремизма. Обсъдени бяха подходите в превенцията срещу тормоза в училище и бе изведена тезата, че много по-рентабилно е да се инвестира в превенция, отколкото в противодействие. "В условията на пандемия и масови форми на онлайн обучение е назряла необходимостта от нов подход в подготовката на учениците в контекста на съвременните опасности и рискове в киберпространството. В образователния процес в средните училища в страната е належащо трайно да бъдат внедрени в учебните програми конкретни предмети, касаещи противодействие на престъпността и защита на Националната сигурност", коментират експертите организатори на обученията. Те подчертават, че наблюдават процесите, влияещи върху поведението на подрастващите в България и апелират за спешно прилагане на такива мерки. "Във връзка с приетата нормативна уредба за развитието на учениците в училищната среда и извън нея, Министерството на образованието и науката отделя ресурс, който е наличен в бюджетите на училищата. Тези средства трябва да бъдат целево изразходвани. Необходимо е и учителите да бъдат обучавани как да реагират в моменти на конфликти, при извършени престъпления от малолетни и непълнолетни лица и как да дадат правилната посока за подобряване поведението в училищната среда и извън нея", казват още обучителите.


Ключови думи
Павликени обучение насилие и тормоз в училище
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати