Неделя, 14 Мар 2021
            
Лясковец Общество

Общинският кризисен щаб в Лясковец с нови мерки срещу коронавируса

  13.11.2020 06:19
Общинският кризисен щаб в Лясковец с нови мерки срещу коронавируса

На свое заседание Кризисният щаб при Община Лясковец обсъди обстановката в страната и все по-нарастващия брой на заразени граждани с коронавирус в Община Лясковец през последните седмици. Членовете на щаба се запознаха с протокола от провелото се онлайн заседание на Областния кризисен щаб и предложиха нови мерки, които след обсъждане да бъдат заложени на областно ниво. На база последните разпоредби на здравното министерство, заложени в заповед РД-01-651/11.11.2020 г. на здравния министър, бяха приети със заповед на кмета на Община Лясковец и председател на Общинския кризисен щаб, мерки за превенция разпространението на COVID-19 на територията на Лясковска община.  
От 13 ноември до 30 ноември включително, кметът на Общината въвежда следните противоепидемични мерки, а именно: Въведеното дистанционно обучение за учениците в гимназиалния етап продължава. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболеваемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
Остава в сила за още две седмици забраната за работа на нощните заведения: дискотеки, пиано-барове, нощни клубове, както и въведеното ограничение на работното време на заведенията до 23:30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 ч. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст. Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
За територията на община Лясковец новите акценти в заповедта на кмета са следните: преустановява се дейността на пенсионерските клубове, клубовете на инвалида, на ветераните от войните, както и дейността на Дневния център за възрастни хора и Младежкия дом. Посещенията в Музея на гурбетчийското градинарство могат да бъдат само индивидуални, а груповите са забранени. Преустановява се провеждането на всички масови културни мероприятия и спортни прояви на закрито, планирани от или с участието на Община Лясковец. Рестрикцията се отнася и за тези мероприятия, предвидени за провеждане върху имоти – общинска собственост (читалища, библиотеки, стадиони и други). Забранява се провеждането на масовите развлекателни събирания от публичен и частен характер /сватби, кръщенета, групови празненства/.  
 
Община Лясковец призовава всички граждани да звънят на горещия телефон на дежурен при Община Лясковец и да подават своевременно сигнали за неспазващи карантинния период техни съграждани.
Сигнали могат да се подават на горещия телефон 0619 2 20 85 или на мобилен 0889 002 662, както и на телефон на служителите на реда: 0618 6-00-40 и 6-00-41.


Ключови думи
Лясковец щаб коронавирус
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати