Неделя, 02 Oct 2022
            
Други

НАП напомня: Плащания над 10 000 лв. се извършват само чрез превод или по платежна сметка

  08.10.2020 09:34
НАП напомня: Плащания над 10 000 лв. се извършват само чрез превод или по платежна сметка

НАП В. Търново напомня, че, съгласно действащото законодателство, плащанията на територията на страната в размер на/над 10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.
Поводът за напомнянето е резултатът от извършения от приходната агенция подробен анализ на предаваните по дистанционната връзка между фискалните устройства и сървъра на НАП данни от документи за продажби и сторно операции в периода 17.06.2020 г. - 17.08.2020 г. Установено е, че от средата на юни до средата на август в страната са издадени 2 620 фискални и системни бона за продажби. В тях има начин на плащане „В брой“ със стойност, равна или надвишаваща 10 000 лв., без да е издаден сторно фискален или системен бон към тях. Освен това, и без стопанисващото фискалното устройство задължено лице да е вписано в регистъра на обменните бюра и да извършва сделки с чуждестранна валута в наличност, което би го освободило от поставения от закона праг. От тях 598 са за суми в диапазона от 10 000 лв. до 20 000 лв., а 15 – от 1 000 000 лв. до 7 650 748 661 лв.
Нарушенията са извършени от над 480 задължени лица в близо 70 вида търговски обекта, сред които такива за търговия на едро и дребно с хранителни стоки и с некласифицирани другаде стоки или услуги. Неспазване на изискването за прага от 10 000 лв. при разплащания в брой е установено и в ресторанти, хотели и закусвални, както и в обекти за тютюневи изделия, алкохол и безалкохолни напитки, при продажба на автомобили и мотоциклети, предоставяне на медицински услуги и др.
НАП обръща специално внимание на бизнеса за предвидените в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) значителни санкции за лицата, които извършат или допуснат извършването на нарушения с разплащания в брой. На физическите лица се налага глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане, а юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане.
Икономическите оператори следва да имат предвид и че в НАП се получават данни на всеки 5 минути за всички издадени фискални и служебни бонове за продажби, регистрирани и отчетени чрез ФУ/ИАСУТД и че приходната агенция има възможност да извършва своевременен анализ на получената информация и данъчен контрол.   


Ключови думи
НАП Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати