Неделя, 14 Мар 2021
            
Павликени

Община Павликени разработи инвестиционен проект за приют за безстопанствени кучета

  29.09.2020 12:20
Община Павликени разработи инвестиционен проект за приют за безстопанствени кучета

Община Павликени предприема решителни действия за овладяване на популацията на безстопанствени кучета. Общината има разработен работен инвестиционен проект за изграждането на приют за уличните животни.
Изграждането на съоръжението е една от мерките, включени в Програмата на Община Павликени за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и Плана за действие за изпълнението ѝ, приети от ОбС - Павликени. За приюта има изготвен инвестиционен проект в съответствие с наредбата за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни;
Проектът включва обслужваща сграда, с обособени помещения за персонала; санитарен възел; за съхранение и приготвяне на храна; за оборудване и препарати за почистване и дезинфекциране; за извършване на ветеринарномедицинска дейност - манипулационна; помещение с хладилна камера/фризер/ за съхранение на животински трупове; за карантина; за изолация на болни и наранени животни.
За настаняване на животните са предвидени 20 навеса от бетонови блокчета с метален покрив. Всеки навес ще се оборудва с единични колибки според големината на екземплярите и нуждите на приюта.
Общият капацитет на приюта ще бъде за 100 кучета. Навесите са групирани в три двора, два по 7 и един - 6 навеса с индивидуални дворчета за разходка. Трайни настилки  по цялата площ на загражденията, с наклон към водосъбирателна решетка. Ограда от телена мрежа и колове ще бъде изградена по периметъра на приюта. Планирани са Две врати за достъп.
С изпълнението на този проект ще се намали броят на свободно скитащи животни, застрашаващи гражданите и гостите на общината и ще намали риска от разпространение на паразити и зарази. Всички дейности в приюта ще се извършват при стриктно спазване на нормите за хуманно отношение към животните. Ще бъде разработена и система/правила за осиновяване на животни от приюта в страната и чужбина. Очаква се да бъдат разкрити минимум 5-6 работни места за управител, ветеринарен лекар, гледачи, охрана.
За да извърши инвестицията, Община Павликени планира да изтегли кредит в размер 414 000 лв. от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.
На 24 септември граждани присъстваха и изказаха становища по време на общественото обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит за осигуряване на финансиране на изпълнението на проекта. Те подробно се запознаха с концепцията и ползите от нея.
Срокът за погасяване на кредита ще бъде 8 години с гратисен период една година. Максималният лихвен процент по него ще е 3% - определя се от УС на ФЛАГ за всеки заем на база кредитния рейтинг на общината.
ФЛАГ е избран като финансираща институция заради силния държавен ангажимент. Финансовият ресурс на ФЛАГ включва целеви бюджетни средства и заемен капитал от международни финансови институции. Общините имат възможност да се обръщат към Фонда за кредитиране за изпълнение на проекти при опростено обезпечение.


Ключови думи
бездомни кучета Павликени приют
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати