Вторник, 16 Мар 2021
            
Общество

Велико Търново планира нови инвестиции в културния туризъм

  26.09.2020 06:24
Велико Търново планира нови инвестиции в културния туризъм

Община Велико Търново планира важни нови инвестиции в музейни обекти, имащи основна роля за развитието на културния туризъм в старопрестолния град и повишаването на туристическия интерес. Чрез два проекта по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 се предвижда основна реконструкция на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, както и разширяване на Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“.
Правилата и условията за инвестиции в тази сфера изискват по-голям дял на самоучастието спрямо други приоритетни оси. В тази връзка Община Велико Търново планира поемането на нов дългосрочен дълг в размер на близо 1,6 милиона лева, който ще се изплаща от собствените приходи в продължение на 12 години и при минимална лихва от 1,2%. Това обясни заместник-кметът на Велико Търново Снежана Данева-Иванова по време на провелото се обществено обсъждане относно финансовата операция. Инвестираните средства ще са изцяло в подкрепа на развитието на културния туризъм, а чрез проектите интересът към двата музея се очаква да се повиши още повече, което ще доведе и до допълнителни приходи, стана ясно по време на обсъждането.
Новият дългосрочен дълг ще бъде поет чрез „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Мениджър финансов инструмент на „Фонд за градско развитие за Северна България“, който е част от ОП „Региони в растеж“.
Проектът за разширение на Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“ предвижда изграждането на нови помещения и обогатяване на експозициите. Представени ще бъдат знакови събития и личности от българската средновековна история, сред които св. Йоан Кукузел  и олтарна част от църква, Четвероевангелието на цар Иван Александър, диограмите „Отбраната на Столичния Търновград“ и „Прощаване на патриарх Евтимий Търновски с народа“ и др. Инвестиционното намерение е за 1,3 милиона лева, от които собственото участие е 900 000 лева, 850 000 лева от които ще бъдат чрез инвестиционния кредит от Фонда за градско развитие. Безвъзмездната финансова подкрепа е в размер на 400 000 лева.
Проектът за реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ цели внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградата, осигуряване на сигурна и съвременна среда за опазване и представяне на експозициите и повишаване на туристическия интерес. Планирани са изолации на стени и топлоизолация на покрив, подмяна на дограмата, нови осветителна, отоплителна и климатична инсталация, достъпност за хора с двигателни затруднения, вътрешни преустройства и др. Инвестицията ще е в размер на 2,8 милиона лева, от които 2 милиона лева – безвъзмездна финансова помощ и 800  хиляди лева самоучастие, като 730 000 лева от тази сума ще е чрез инвестиционния кредит.


Ключови думи
културен туризъм
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати