Неделя, 14 Мар 2021
            
Други

Бюджет 2019 на Горна Оряховица бе отчетен публично

  07.08.2020 19:31
Бюджет 2019 на Горна Оряховица бе отчетен публично

Изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2019 г. бе отчетено тази вечер. Публичното обсъждане се проведе в Зала 1. Поканата към всички заинтересовани бе отправил председателят на Общинския съвет Димитър Николов. Кметът инж. Добромир Добрев не успя да присъства, но бе представляван от заместниците си инж. Деница Коева, Стефчо Алипиев, Николай Георгиев и Пламен Мадемов.
Бюджетът на Община Горна Оряховица бе приет в края на януари 2019 г. по пълна бюджетна класификация в размер на 35 583 469 лв., от които 20 984 837 лв. с държавен характер, а местни дейности - в размер на 14 589 632 лв. В съответствие с чл. 56 от Закона за публичните финанси, с писма на Министерството на финансите и получени целеви трансфери,  към 31.12.2019 г. планът на бюджета се увеличи със 7 101 995 лв. и нарасна до 42 685 464 лв.
Изпълнението на бюджета за 2019 г. е в размер на 36 715 547 лв., което представлява  86% от общия му годишен размер. Годишният план на приходите с държавен характер достигна 24 064 971 лева. Общото изпълнение на приходите е 22 084 221 лв., което е 91,8% от годишния размер на бюджета за държавни дейности. Към 31 декември при годишен план на приходите с общински характер 18 620 493 лв., в общинския бюджет са постъпили 14 631 326 лв., което в процентно изражение представлява 79%. Общият размер на разходите за общински дейности е до размера на постъпилите приходи.
За 2019 г. общината има изпълнени проекти със средства от Европейския съюз за 3 002 059 лв. Капиталовите разходи (без средства от ЕС) са за 6 133 650 лв.
Подробен отчет на Бюджет 2019 ще бъде направен и пред Общинския съвет на редовна сесия.

 


Ключови думи
бюджет Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати