Сряда, 28 Сеп 2022
            
Общество

Одобриха проекта на Общината за създаване на Кризисен център в Горна Оряховица

  28.07.2020 17:32
Одобриха проекта на Общината за създаване на Кризисен център в Горна Оряховица

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 одобри проектът на Общината за създаване на кризисен център в Горна Оряховица. Той е част от Инвестиционната програма и интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица. Кризисният център ще се обособи в една от сградите на бившето СУПЦ „Елена Грънчарова“, която ще бъде реновирана. Чрез реализирането на проекта ще се осигури подходяща инфраструктура за предоставяне на социалната услуга – Кризисен център за лица жертви на насилие. Сградата ще бъде ремонтирана, оборудвана и обзаведена. Центърът ще бъде с капацитет 15 души.
Общата стойност на проекта е 1 565 824 лв. Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 1 557 027 лв., а собственият принос е 8 797 лв.
Продължителността на проекта е 30 месеца. Предстои подписване на договор с Управляващия орган на ОПРР.
Община Горна Оряховица кандидатства и за разкриването на социалната услуга „Кризисен център“, като решението бе одобрено на заседание на Общинският съвет през юни.


Ключови думи
Горна Оряховица кризисен център СУПЦ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати