Събота, 01 Oct 2022
            
Други

Контейнери за текстилни отпадъци поставят в Горна Оряховица

  10.07.2020 14:27
Контейнери за текстилни отпадъци поставят в Горна Оряховица

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ одобри проект “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“. Проектът е по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“. Идеята е да се формира у гражданите екологично отношение към отпадъците, а не просто „изхвърляне“ в най-близкия съд. Проектът предвижда дейности, насочени към предотвратяване на образуването на отпадъци, повторната им употреба и рециклирането.
Една от дейностите предвижда провеждане на информационни кампании с граждани и бизнеса за разясняване на вредата от пластмасовите отпадъци за еднократна употреба, които оказват влияние върху околната среда, както и разнообразните възможности те да се избегнат от промяна в поведението на гражданите. Като част от проекта ще бъдат закупени и раздавани брандирани бутилки за минерална вода за многократна употреба на участниците в традиционната лекоатлетическа щафетна обиколка на града.
В рамките на демонстрационния проект ще се разработи план за поетапна подмяна на съдове, чаши и прибори и др. за еднократна употреба в общинските звена. Дейностите са насочени и към бизнеса, работещ на територията на общината и по-конкретно към хотели и други места за настаняване, кафенета, заведения за бързо хранене и ресторанти, бензиностанции, фризьорски салони, магазини и други подобни обекти, в резултат на чиято дейност се генерират отпадъци от пластмасови продукти за еднократна употреба (пластмасови чаши за кафе и безалкохолни, съдове и прибори за храна за еднократна употреба, пластмасови сламки за напитки, найлонови торбички и др.подобни). Целта е да се привлече вниманието на този бизнес към необходимостта и ползите от предотвратяване образуването на отпадъци от пластмасови продукти за еднократна употреба.
Чрез всичко това ще бъде демонстрирана пред обществеността добра практика, която без да нарушава удобството на хората, води до намаляване образуването на пластмасовите отпадъци.
Друга много важна дейност от проекта ще бъде закупването и поставянето на четири контейнера за отпадъци от текстилни облекла. Такива контейнери ще има в парк „Детски кът“, парк „Пролет“, на Общинския пазар и в кв. „Гарата“ в близост до ДГ „Божур“. Избраните локации се посещават често от много горнооряховчани и ще бъдат удобни за гражданите.
Предстои да се проведе и информационна кампания сред гражданите, на какви изисквания трябва да отговарят дрехите, които ще се събират в контейнерите. Те трябва да са здрави, почистени и с добър външен вид.
Предстоят също и много кампании за насърчаване на разделното събиране на отпадъци и предаването им за последващо рециклиране. Предвиждат се акции за събиране на отпадъчна хартия в училищата на територията на общината. По време на кампаниите ще бъдат раздавани информационни материали на децата, учителите и родителите за ползите от рециклирането, както и от повторната употреба и от предотвратяването на отпадъците с лесни методи за приложението им в ежедневието. Участниците ще получават награди.
Кампаниите ще включват информационни материали в медиите, на интернет страницата на проекта, както и листовки, в които по достъпен и понятен начин идеята ще бъде разяснена.
Предстои сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Стойността на проекта е 376 495 лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца.


Ключови думи
текстилни отпадъци
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати