Неделя, 14 Мар 2021
            
Общество

ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ разширява сътрудничеството си с БДЖ

  18.06.2020 11:12
ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ разширява сътрудничеството си с БДЖ

БДЖ и професионалните гимназии по железопътен транспорт обсъдиха възможностите за разширяване на своето сътрудничество за продължаващото развитие на проекта „Заедно напред”. На проведена официална среща в сградата на БДЖ присъстваха управленският екип на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и директорите на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” в гр. София, Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров” в гр. Горна Оряховица и Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Мездра.

Управителят на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД Любен Нанов представи намеренията на дружеството да разшири сътрудничеството си с учебните заведения с цел привличане на все повече млади хора в железопътния транспорт. Нанов представи и инвестиционната програма на националния железопътен превозвач за модернизиране и изграждане на съвременен железопътен оператор чрез подновяване на подвижния състав. Това ще бъде възможно след вече подписания договор за доставка на нови локомотиви, обявената процедура за нови мотриси, мащабната ремонтна програма и оптимизация на процесите, чрез внедряване на нови технологии. По този начин БДЖ ще става все по-атрактивен работодател, за което усилията трябва да бъдат насочени именно към популяризиране на дейностите сред младите хора.

Железопътният транспорт е най-екологичният вид транспорт и неговото развитие е приоритетно за Европейския съюз. В този смисъл Европейската комисия предложи 2021 г. да бъде обявена за Европейска година на железопътния транспорт.

Директорите на професионалните гимназии подкрепиха възможностите за разширяване на сътрудничеството между БДЖ и учебните заведения, заедно с други железопътни оператори и институции. Настоящата учебна година в Професионалните гимназии по железопътен транспорт и Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство беше успешна с прием на паралелки в предлаганата дуална форма на обучение с професия „Техник по железопътна техника”, специалност „Локомотиви и вагони” и професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”.

За допълнително стимулиране на учениците и за поддържане на интереса им към дуалната форма на обучение в сферата на железопътния транспорт се предлагат стипендии за висок успех и минимален брой неизвинени отсъствия. Подобен финансов стимул предпоставя системно усвояване на знания и последователност в овладяването на професионални умения по специалността. Това способства за изграждането на трудови навици и ангажираност на учениците още в началото на кариерата им. Освен това възпитаниците ще могат да се възползват и от стипендиантски програми, които „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД предлага, възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища.

Създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален работодател. Националният железопътен превозвач поставя акцент, че е един добър избор за бъдещо професионално развитие, с нова визия и стратегически поглед, ориентиран към хората като дългосрочна инвестиция, а не като ресурс.


Ключови думи
ПГЖПТ БДЖ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати