Вторник, 27 Сеп 2022
            
Общество

Прием на документи за заемане на длъжностите по Проект „Кризисен център за лица „ТЪРНОВГРАД”

  11.03.2020 18:32
Прием на документи за заемане на длъжностите по Проект „Кризисен център за лица „ТЪРНОВГРАД”

На 14.02.2020 г. между Община Велико Търново в качеството на Бенефициент и Министерство на труда и социалната политика в качеството на Управляващ орган се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.029 „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.029-0003-C01 „Разкриване на Кризисен център „ТЪРНОВГРАД“. 

Сумата на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 254 113,15 лв., а продължителността на предвидените проектни дейности е 10 месеца, считано от 01.03.2020 год.

Във връзка с реализиране на проектните дейности Община Велико Търново обявява конкурсна процедура по КТ за набиране на персонал по обособени позиции за Проект „Разкриване на Кризисен център „ТЪРНОВГРАД“. С повече информация може да се запознаете на тази страница.


Ключови думи
прием документи конкурс Кризисен Център
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати