Неделя, 14 Мар 2021
            
Общество

Велико Търново спечели финансиране за функционирането на новия Кризисен център в "Зона Б"

  16.02.2020 11:56
Велико Търново спечели финансиране за функционирането на новия Кризисен център в \

Община Велико Търново спечели проект, с който ще бъде финансирано функционирането на новия комплекс от социални услуги, чиято инфраструктура бе изградена в кв. „Зона Б“. В последния работен ден на седмицата директорът на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова подписа договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, необходима за изпълнението на проект „Кризисен център за лица Търновград“. Средствата са в размер на 254 хиляди лева и са отпуснати по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проектното предложение е насочено към функционирането на съвременна, подходяща и рентабилна социална инфраструктура на територията на общината. Реализацията му ще повлияе положително върху благоприятната среда за предоставяне на качествени и ефективни социални услуги ще допринесе за развитието на местните политики в тази сфера.

Конкретните цели на проекта „Кризисен център за лица Търновград“ включват осигуряване на условия за комплексни социални услуги, оказване на индивидуална подкрепа и задоволяване на ежедневни потребности, правно консултиране, социално-психологическа помощ, интегриране на пазара на труда и включване в обществения живот и др. Потенциалните потребители ще имат денонощен достъп до услугите, включително и при спешна нужда.

Изпълнението на дейностите ще стартира от 1 март и ще е с продължителност 10 месеца.

За нуждите на новия комплекс от услуги бяха построени две иновативни къщи. Изграждането им е резултат от друг успешен проект на Община Велико Търново, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В двете къщи временно ще бъдат настанявани мъже и жени, останали без дом заради бедствена ситуация – пожар, наводнение или др., пострадали от домашно насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация лица, хора в риск и др. Капацитетът на кризисния център за лица е до 30 души.

Двете нови сгради са изградени според най-съвременните практики и тенденции в сферата на енергийната ефективност В тях са внедрени различни системи – за съхраняване и пречистване на дъждовна вода, за собствено производство на ток чрез слънчеви колектори и др. Така се постигат максимални икономии на разходите за консумация на ток, вода, отопление


Ключови думи
проект социални услуги спечели Община Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати