Събота, 20 Мар 2021
            
Общество

СУ „Георги Измирлиев” кандидатства за иновативно училище с предмет по гражданско образование в началните класове

  15.01.2020 09:14
СУ „Георги Измирлиев” кандидатства за иновативно училище с предмет по гражданско образование в началните класове

СУ „Георги Измирлиев” кандидатства с втори новаторски проект за място сред иновативните училища в България. Горнооряховската Гимназия всъщност вече има място в този списък с предмета „Дигитални природни науки”, а сега ще кандидатства и с проект за гражданско обучение в началния етап.

СУ „Георги Измирлиев” е единственото в община Горна Оряховица, включено в списъка на иновативните училища в България. Около 300 са българските училища, защитили мястото си в този списък, а Гимназията участва със своя нов учебен предмет „Дигитални природни науки”. Той бе въведен в началото на настоящата учебна година, а училището вече издържа една успешна проверка от МОН. Становището на експертите е, че проектът се реализира много успешно и резултатите дотук напълно покриват очакванията.

Новият предмет „Дигитални природни науки” интегрира информационните технологии във всяка една от природните науки – биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда. Интензивно се използват на възможностите на Office 365 (OneNote и Class Notebook) за разработване на учебното съдържание, провеждане на проучвания по определена тема, представяне на обобщена информация, тестови изпитвания и осъществяване на обратна връзка в реално време. Изучаването му започва в 9 и 10 клас и ще продължи до 12 клас.

Целите всъщност са много по-сериозни от това да се компютризира обучението и да се използват новите технологии. Иновативността идва от стремежа да се излезе от класическия метод на преподаване и да се разработи проектно базирано обучение, при което учениците работят по проекти и решават конкретни задачи. Освен това се търси интегриране между различните дисциплини, децата се учат да намират общото и да усвояват чрез откриване на взаимосвързани природни закони.

Първите стъпки във въвеждането на новия начин на обучение са успешни, констатира и проверка на МОН. Това пък амбицира училището да продължи усилията си за нови иновативни предмети. В момента приключва подготовката за кандидатстване с проект за гражданско обучение в началния етап на образование. Под това общо название всъщност се включват много елементи – възпитание в национално самочувствие, толерантност, превенция на насилието, безопасност, изграждане на етични и естетични критерии. С две думи заложени са елементи, които изграждат умения за живота и възпитават добри хора и граждани, обясни директорът на училището Криси Аврамова. Обучението продължава 4 години и започва още в първи клас. Ако програмата за обучение бъде одобрена, ще бъде въведена за новите първокласници следващата учебна година.

В тази посока за цялостно изграждане на малките личности в училище е амбицията на училищното ръководство да създаде позитивна среда за своите възпитаници и да скрепи училищна общност, в която своето място да намерят и родителите. С децата работи екип от логопед, двама психолози и ресурсен учител и тяхната цел е да се създаде добра среда за всички. Заедно с това училището създава кътове, където учениците ще могат да почиват в междучасията и най-вече ще могат да общуват помежду си. Във фоайетата такива кътове ще има и за родителите. Разработва се и проект за училищни униформи.

Изграждането на училищна общност и среда, която да кара децата да се чувстват удобно и уютно, е част от цялостната ни концепция, че училището не само дава знания в определени науки, но изгражда личности и подготвя младите хора за живота, обясни идеите на екипа си директорът Криси Аврамова.


Ключови думи
СУ "Георги Измирлиев"
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати