Вторник, 16 Мар 2021
            
Други

В Церова кория правят Комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост

  04.12.2019 17:46
В Церова кория правят Комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост

С 2,8 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ Община Велико Търново ще изгради Kомплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“.

В рамките на проекта предстои ще бъдат построени четири къщички в село Церова кория, а капацитетът им е за 60 души. Къщичките ще са отделни масивни едноетажни сгради, разположени в общ парцел, в който ще има места за отдих и почивка. Предвижда се да има обща кухня майка в изнесена пристройка към една от къщичките. В тях ще бъдат настанени 57-те лица, които в момента живеят в дома за хора с умствена изостаналост в село Пчелище. 80 % от тях са с умерена и тежка умствена изостаналост и се нуждаят от 24-часова грижа. С част от средствата по проекта ще бъде ремонтирана съществуваща сграда на ул. „Симеон Велики“ 3 (бивша ясла) във В. Търново, в която ще бъде изграден Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Капацитетът на новата социална услуга ще е за 15 лица. В другата половина на същата сграда ще има социални услуги за деца. Центърът за възрастни ще бъде със самостоятелен вход и собствено прилежащо дворно пространство. Във всяка сграда ще има помещения за общо ползване, лични и сервизни помещения.

Община В. Търново е една от 10 пилотни общини, в които ще бъдат закрити първите десет домове за възрастни с умствена изостаналост и за възрастни с психични разстройства. До 31 януари 2020 г. Общината ще подаде проектно предложение към ОП „Развитие на човешките ресурси“ за създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция, за да могат хората от къщичките в Церова кория да бъдат ангажирани през деня. Срокът за приключване на дейностите е 4 февруари 2021 г. След тази дата местната администрация ще търси механизми, с които ще се подпомогне финансирането на предоставяните услуги, за да не са в тежест само на общинския бюджет.

Избраните фирми изпълнителки са „Мистрал 7“ и ДЗЗД „Болярите 2019“


Ключови думи
Церова кория комплекс
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати