Вторник, 16 Мар 2021
            
Политика

Община Свищов бе отличена за работата й по проект

  14.11.2019 09:17
Община Свищов бе отличена за работата й по проект

Екип от дирекцията за управление на проекти в общинската администрация в Свищов, начело с кмета на общината Генчо Генчев, присъстват на Национална среща на експертите по програми и проекти, която се провежда в град София. На форума своя презентация представи и Регионален фонд за градско развитие „Север“, който осигурява съфинансирането при изпълнението на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Община Свищов бе дадена за пример като първа и единствена към момента за Северна България, която успешно финализира процедурата по договориране с Фонд за градско развитие Север и Експрес банк АД за реализацията на проекта, насочен към обновяване на три от читалищата на територията на общината и реализиращ се по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие» на ОПРР 2014-2020 г.
Новост при проектите за развитие на културната инфраструктура и културния туризъм през настоящия програмен период  е, че тяхното финансиране ще се извършва чрез комбинация от Финансови инструмент и безвъзмездно финансиране.  
Чрез реализирането на този проект общинската администрация за пореден път доказа своя опит и компетентност за изпълнение на проектни предложения с комбинирано финансиране, включващо безвъзмездна финансова помощ в размер на 85%,  10 % осигурени от фонда /Регионален фонд за градско развитие „Север“ и „Експрес банк“/  и 5% от общата стойност на проекта е съфинансиране, осигурено от Община Свищов.
На форума Община Свищов получи висока оценка и бе дадена за пример за усърдната работа и отличната комуникация между екипите на общинската администрация и фонда, които своевременно успяха да финализират процедурите по договориране.
Към настоящия момент се извършват ремонтни дейности по сградите, с което ще се подобри съществуващата материална база на три от читалищата на територията на община Свищов - НЧ „Светлина-Царевец 1927”, НЧ „Трудолюбие – 1907“ в с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов-1903“ в с. Ореш. По този начин ще се повиши привлекателността на читалищата и културните изяви сред хората и ще се осигури устойчивост на предлаганите продукти и услуги.

 

 


Ключови думи
проект Свищов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати