Вторник, 27 Сеп 2022
            
Други

Трима младши прокурори и трима младши следователи са назначени в района на Апелативна прокуратура – Велико Търново

  28.06.2018 14:13
Трима младши прокурори  и трима младши следователи са назначени в района на Апелативна прокуратура – Велико Търново

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи трима младши прокурори в Районните прокуратури и трима кандидати за младши следователи в Окръжните следствени отдели в Окръжните прокуратури в района на Апелативна прокуратура – Велико Търново. 
Решение за назначаване на кандидатите за младши прокурори и младши следователи е взето на заседание на прокурорската колегия на ВСС на 26.06.2018 г.,  по обявените конкурси и след  успешно завършване на обучение в Националния институт на правосъдието на кандидатите. 
В Районна прокуратура – Велико Търново е назначен Цонко Кръстев на длъжност "младши прокурор". В Районна прокуратура – Русе - Виктория Георгиева на длъжност "младши прокурор"  и в Районна прокуратура – Плевен - Неделчо Тончев на длъжност "младши прокурор".
В Следствените отдели в Окръжните прокуратури са назначени: Детелина Костадинова и Господин Бумбаров на длъжност "младши следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново и Людмил Стоянов на длъжност "младши следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе.
Младите юристи започват работа по места, считано от 02.07.2018 г.


Ключови думи
Апелативна прокуратура
0 Коментари
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати