Четвъртък, 30 Юни 2022
            
Елена Общество

Лятна група през юли за бъдещите първокласници в Елена

  28.05.2022 10:56
Лятна група през юли за бъдещите първокласници в Елена

За седма поредна година Община Елена ще реализира дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект BG05M9OP001-2.004-0015-С06 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004.

Услугата е безплатна за потребителите и ще се предоставя на деца, на които предстои да постъпят в първи клас.

Заниманията са с акцент допълнителна подготовка на децата по овладяване на базови умения за справяне с предизвикателствата при постъпване в училище. Целта на дейността е да се доразвият или да се съхранят придобитите знания и социални умения в предучилищното образование. В лятното училище образователните елементи се комбинират със забавни игри, състезания и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят.

Ще бъдат осигурени храна, обучителни пособия, учебни помагала, тетрадки и много образователни игри за занимания в стаята и спорт навън. Място на провеждане – Общностен център град Елена от 08.00 ч до 15.00 ч всеки делничен ден през месец юли.

Документите за включване ще се приемат в общинска администрация, ул. „Иларион Макариополски” № 24, Център за административно обслужване в срок от 30.05.2022 г. до 15.06.2022 г.
За контакт и допълнителна информация: Нурие Реджебова, ръководител проект на тел. 0879 / 101 401 и инж. Иванка Пеева, координатор проект на тел. 0879 / 626 244./ сн. Община Елена


Ключови думи