Вторник, 17 Май 2022
            
Горна Оряховица Други

Община Горна Оряховица засилва контрола върху почистващата техника на общинското предприятие

  17.01.2022 11:45
Община Горна Оряховица засилва контрола върху почистващата техника на общинското предприятие

Всички автомобили на Общинското предприятие „Поддържане на пътна инфраструктура и озеленяване“ в Горна Оряховица вече са снабдени със система за автоконтрол. Това позволява проследяване в реално време чрез интернет, движението на определено моторно превозно средство. Системата дава възможности за пълно наблюдение на дейността на даден автомобил. По този начин контролът върху почистващата и снегопочистваща техника ще стане още по-стриктен.
Ръководителите на звената за почистване и озеленяване имат пряк достъп до дейността на служителите си и могат да наблюдават работата им.
Снегопочистващата техника на общинското предприятие е в подготвена за работа в зимни условия. Разполага с необходимото количество инертни материали за обезопасяване на уличната мрежа и предпазване от заледяване. При снеговалеж приоритет са главните улици, както и подходите към болницата, спешна помощ, гробищния парк, полиция, пожарна, детски и учебни заведения. След почистването на приоритетните пътни артерии се почистват второстепенни и по-малки квартални улици.


Ключови думи
почистваща техника
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати