Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола
  Facebook   Youtube   RSS feed

  Повече хора с увреждания ще получават подкрепа от 2019 г.

  11-01-2019 0 3229

  Снимка:

  По-широк кръг подпомагани хора и по-сериозни във финансово отношение помощи би трябвало да гарантира Законът за хората с увреждания, приет на 18 декември миналата година. Очаква се да излезе Правилник за прилагането му, но основните положения са ясни и финансовото подпомагане вече става по новите правила.

  От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания над 18 години ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта ще замени досега изплащаните добавки за социална интеграция, както и добавките  за инвалидност към пенсиите. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и е обвързана с линията на бедността в България, която се определя от Министерския съвет за съответната година. Месечната помощ ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане по банков път или чрез пощенските клонове.

  За хората, които все още нямат достатъчно информация, годината започна с известна доза стрес от писмата, разпратени от Националния осигурителен институт, който уведомява, че прекратява изплащането на добавките за инвалидност към пенсиите. Мнозина са решили, че им се спират интеграционните добавки завинаги, а не са единични случаите на изплашени, че им спират цялата пенсия.

  Хората няма да загубят нищо от това, което са получавали досега. Законът трансформира добавките за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от НОИ, в месечна финансова подкрепа, която ще се изплаща от АСП. Тъй като обаче пенсиите от НОИ се изплащат в началото на месеца, а плащанията от АСП се правят за изтекъл вече месец, новите добавки за месец януари ще бъдат изплатени след 15 февруари. Хората, които са получавали досега месечна добавка за социална интеграция, няма нужда да правят нищо допълнително, за да получат и новата финансова подкрепа. За тях автоматично ще се изчисли новата сума. Тези, които  не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат декларация-заявление в Дирекция „Социално подпомагане” до 31 март, обясни директорът на Дирекцията в Горна Оряховица Боряна Кирилова.

  Финансовата подкрепа за хората с увреждания според новия Закон е два вида – месечна и целева. От 2019 г. помощта се определя в различен размер според уврежданията и спрямо линията на бедност, определена за страната. За започващата година линията на бедност е 348 лева.

  В първата група са хора със степен на увреждане от 50 до 70,99 %. Те ще получават месечно по 7 % от сумата, определена за линия на бедността. За 2019 г. това означава по 24,36 лв. месечно.

  Втората група са хора с увреждане от 71 до 90 %. За тях помощта е 15 % от линията на бедността, или 52,20 лв.

  Хората със степен на увреждане над 90 % ще получават 25 %, или 87 лева.

  Над 90 % с определена чужда помощ и с пенсия за инвалидност поради заболяване, трудова злополука или професионално заболяване получават по 30 %, или 104,40 лева.

  Най-голяма е помощта за тези, които досега бяха най-онеправданите – хората с вродени увреждания, които не са работили и получават само социална пенсия за инвалидност. За групата на 90 % с чужда помощ и със социална пенсия за инвалидност новата подкрепа е 57 % от линията на бедност, или 198,36 лева за 2019 г.

  Досега хората, които попадат в първата група - от 50 до 70,99 %, не са имали право на интеграционни добавки. Същото се отнася и за част от групата с инвалидност от 71 до 90 %. Тези хора трябва да подадат заявление-декларация в Дирекция „Социално подпомагане”. При подаването трябва да се носи влязло в сила решение от ТЕЛК и удостоверение от банка за идентичност на титуляря на сметката, ако помощта ще се получава по банков път. Възможно е получаването й да става през Пощата.

  Останалите правоимащи няма нужда да правят нищо. Размерът на финансовата подкрепа, която ще получават, ще бъде преизчислен без да се подават някакви документи. Всички обаче трябва да минат след 10 февруари през Дирекция „Социално подпомагане”, за да получат решенията си за отпускане на помощта или за промяната й, уточни Боряна Кирилова.

  Вторият тип помощ – целевата, се нуждае за повече подробности от излизането на Правилника за прилагане на Закона. На първо място това са помощните средства – колички, столове, проходилки, протези и т.н. След това възможно е изплащане на наем за общинско жилище. Тази помощ могат да ползват хора с трайни увреждания, които са самотноживеещи или самотни родители, отглеждащи деца с увреждания. Променя се размерът на помощта за балнеолечение, като също се обвързва с линията на бедност и става 278,40 лева за 2019 г. Хора с над 90 % намалена работоспособност и родители на дете с увреждания, придвижващо се с количка, могат да кандидатстват за помощ за преустройство на жилище. Допълнителното условие е средномесечният доход на член от семейството, върнат 12 месеца назад, да е равен или по-нисък от сумата, определена за линия на бедност. Същото условие важи и за помощта за закупуване на лично моторно превозно средство. Тя е в размер на четирикратния размер от сумата, определена за линия на бедност – 1392 лева в момента, и е достъпна за работещи или учащи с над 90 % увреждания.

  Заедно с кампанията по новите помощи, Дирекция „Социално подпомагане” започва да посредничи и за получаването на безплатни винетки. Правоимащи са хора с над 50 % намалена работоспособност и лица и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания. За да получат безплатната винетка е достатъчно да подадат заявление-декларация в Дирекцията, заедно с копие на големия талон на колата и решение от ТЕЛК, ако човекът за първи път ще получава социална помощ. В 7-дневен срок АПИ връща номера на електронната винетка, като тя може да бъде получена на място в Дирекцията, в Областно пътно управление, по електронен път от страницата на Националното ТОЛ управление. Всички начини всъщност са описани в заявлението. За разлика от хартиената винетка, електронната ще може да се ползва само от колата на човека с увреждане, който кандидатства за нея, тъй като се издава заедно с номера на колата.

  През 2019 г. подкрепите за децата с увреждания си остават както досега и те са уредени от Закона за семейни помощи за деца. В него обаче има едно изменение, от което могат да се възползват деца с починал родител, които досега не са имали право на наследствена пенсия. За 2019 г. със Закона за държавния бюджет е определен размер за тази помощ от 115 лева. Изискването е детето да посещава детска градина или училище и да не допуска повече от 5 неизвинени отсъствия, както и редовен имунизационен паспорт. Всичко това се следи по електронен път, за отпускането на помощта е достатъчно родителят да подаде заявление-декларация в Дирекция „Социално подпомагане”.

  Елена ВЕЛКОВА

  коментари

  Добави своя коментар
   
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.74379
  gbp Британска лира GBP 2.1767
  chf Швейцарски франк CHF 1.76774
  Следвайте ни
  Facebook    
  Полезни връзки
  Контакти

  Горна Оряховица
  ул. "Патриарх Евтимий" 34


  Телефон: 0618 23999
                 0618 21634

   

  За реклама в RegNews.NET
  тел.: 0878 424675
  e-mail:[email protected]

  За въпроси, съобщения, писма,
  запитвания, предложения, сигнали и др.

  e-mail:[email protected]

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: [email protected]

  Важно:
  При цитиране на части от материали от RegNews.NET и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Рег Нюз. Всички права запазени.