Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола
  Facebook   Youtube   RSS feed

  Намалява броят на регистрираните безработни в Свищов

  26-03-2019 0 1095

  Снимка:

  През месец февруари в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1002 души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец със 104 души.

  Равнището на безработица намалява с 0,7 пункта и в края на месеца е 6,4 % /при 6.2 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1240 души или с 238 души повече от сегашния, а равнището е било 7,9 %.  В структурата на безработицата по пол е нарушена тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като вече броят на мъжете е по-голям с 8 души. Относителният дял на жените бележи снижение и е 48,60 % срещу 51,40 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 49.64 % - 50.36 %.  Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции: лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,38 на сто, а броят им е 124 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 23 души и снижаване на дела им с 0,91 процентни пункта в общата структура; през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой  403 души и относителен дял 40,22 на сто. Отчита се намаление на абсолютния брой с 52 души и снижение на дела им с 0,92 пункта; възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата с абсолютен брой 475 души и относителен дял 47,41 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 29 души и покачване на дела им с 1,84 пункта.

  Броят на лицата с работническа професия е 380 души, а относителният им дял заема 37,92 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва намаление с 47 души и снижение на дела с 0,69 пункта.

  Хората без специалност и квалификация също намаляват и са на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 320 души. Относителният им дял е 31.94 %.

  Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 302 души. Отбелязва се абсолютно намаление с 37 души. Относителният им дял е 30,14 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение.

  В образователната структура се наблюдават следните тенденции: намаление на абсолютния брой и снижение дела на групите на лицата със средно и висше образование; Повишение  на заемания дял на лицата с начално и основно образование.

  Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 67 души, а относителният й дял заема 6.69 %. Групата на лицата с основно образование наброява 160 души, а относителният й дял заема 15,97 %. Висшистите без работа са 176 души с относителен дял 17,56 на сто от образователната структура.

  Лицата със средно образование са 599, което е 59,78 на сто от структурата на безработните по образование.

  През месец февруари изходящият поток вече превишава входящия със 104 души. Новорегистрираните лица са 95 души, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 97 души/. Изходящият поток наброява 201 души, от които 159 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 135 души, от които 12 – по ОП „РЧР”, 5- по програми а останалите 118– на първичен пазар.

  Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 26, а прекратените по други причини – 16.

  коментари

  Добави своя коментар
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.77319
  gbp Британска лира GBP 2.21674
  chf Швейцарски франк CHF 1.78745
  Следвайте ни
  Facebook    
  Полезни връзки
  Контакти

  Горна Оряховица
  ул. "Патриарх Евтимий" 34


  Телефон: 0618 23999
                 0618 21634

   

  За реклама в RegNews.NET
  тел.: 0878 424675
  e-mail:[email protected]

  За въпроси, съобщения, писма,
  запитвания, предложения, сигнали и др.

  e-mail:[email protected]

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: [email protected]

  Важно:
  При цитиране на части от материали от RegNews.NET и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Рег Нюз. Всички права запазени.