Четвъртък, 23 Сеп 2021
            
Павликени Темида

Общинският съвет в Павликени се обяви против закриването на Районния съд

  23.06.2021 15:07
Общинският съвет в Павликени се обяви против закриването на Районния съд

Общински съвет – Павликени изрази с декларация несъгласието си с предлаганата съдебна реформа от Висшия съдебен съвет относно реформата на съдебната карта и закриването на Районен съд – Павликени.

Предлаганият от Висшия съдебен съвет модел за оптимизация на съдебната карта предвижда закриването на Районен съд – Павликени и трансформирането му в Териториално отделение на РС-Велико Търново. В него е заложена и мащабна подмяна в подсъдността, която превръша окръжните вместо районните съдилища в основен първоинстанционен съд. Подобна промяна ще доведе до по-бавно разглеждане на делата и своевременно ще затрудни достъпа до съда на гражданите от общините Павликени и Сухиндол, тъй като голяма част от делата в защита на техните права ще се разглеждат на първа инстанция в Окръжен съд – Велико Търново.

Общинските съветници при ОбС-Павликени категорично се противопоставиха на предвидените съдебни реформи. Те изразиха становище, че Районен съд – Павликени следва да запази статута си, като самостоятелен районен съд на съдебната карта на Република България.

В дългите години на своята работа Районен съд – Павликени се е доказал като един качествено работещ съд с компетентни магистрати и съдебни служители. Закриването му ще доведе до неизпълнение на основната функция на съдилищата – правораздаването, което на практика означава да се защитават правата и законните интереси на гражданите. В тази връзка от изключително значение за всеки един гражданин и организация е да има осигурен бърз и лесен достъп до правосъдие, и то не формално прокламиран в нормативните документи и труден за реализиране на практика, а ефективен и облекчаващ ги.

Местният парламент призовава да се вземе предвид демографската структура на населението, ограничения транспорт до областния град, икономическата активност на населението преди вземането на решение за закриване на РС. Географското разстояние и неподходящата транспортна схема до областния град също допълнително биха ограничили равния достъп на жителите от община Павликени до правосъдие, подчертават съветниците. Според тях, прилагането на заложените мерки в така наречения модел № 4 ще доведе до допълнителни  негативни икономически последици за района, като доведе до допълнителни ненужни финансови разходи за местното население.

При подобен тип реформи обществото е изключително чувствително и следва да се вземат предвид съществени критерии, които ще гарантират равния достъп до правосъдие, а не да се ограничава това основно човешко право, се казва още в декларацията.

Декларацията беше приета с единодушие по време на юнската сесия на Съвета.


Ключови думи
Районен съд - Павликени Общински съвет ВСС
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати