Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола
  Facebook   Youtube   RSS feed
  събеседник

  Проф. д-р инж. Стефан Терзиев: Завършилите в Г. Оряховица ученици са на по-добро ниво

  След 25 г. безкрайни реформи нивото на образование е спаднало, казва деканът на Архитектурния факултет във ВСУ "Черноризец Храбър"

  05-06-2015 0 3807

  Проф. д-р инж. Стефан Терзиев е роден в Горна Оряховица през 1946 г. Завършил е първия випуск на тогавашния ТЕТ „Ломоносов”, както и първия випуск на Технически университет – Варна. Там започва и научната му кариера като асистент и стига до доцент и доктор. От 2003 г. е професор във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Декан е на Архитектурния факултет. Научните му интереси са в областта на архитектурно-художественото осветление, енергийната ефективност на сгради, възобновяеми енергийни източници. Има множество специализации в бившия СССР, Германия, Шотландия, Виетнам, Италия. Автор на десетки доклади и научни публикации, както и на монографии и учебни пособия.
  Снимка: личен архив
  Интервю на Инж. Павлинка Николова

  -Уважаеми проф. Терзиев, какво Ви насочи към техниката като бъдеща професия?
  -Любовта ми към техниката е от юношеските ми години, поради което и завърших ТЕТ „М. Ломоносов“, първия випуск, специалност „Електрически машини и апарати“. По-късно, като студент, продължих обучението си по същата специалност в МЕИ (сега Технически университет) – Варна.

  -Вие имате много научни трудове. Кой от тях Ви донесе най-голямо удовлетворение?
  -Не мога да откроя някоя от разработките си, тъй като всяка е плод на много труд, идеи и творчество. Може би по-особено място трябва да се отдели на разработката ми с още двама колеги (която е и патентована) на специални електрозадвижвания за прецизни следящи системи, а по-късно и проекта за архитектурно-художествено осветление на Двореца в Балчик.

  -Декан сте на архитектурния факултет във ВСУ. Мотивирани ли са днешните студенти да изучават технически специалности?
  -За специалностите, по които се извършва обучение в ръководения от мен Архитектурен факултет (Архитектура, Дизайн, Строителство на сгради и съоръжения, Пожарна безопасност и защита на населението), мотивацията не е много спаднала и е доста силна, тъй като това са професии много отговорни, много престижни и трудът на всеки може много лесно да се види и оцени. Мисля обаче, че регулаторните функции на държавата по отношение специалностите в университетите и нуждите на бизнеса и практиката, не са достатъчно добре прецизирани и в много от техническите специалности това се чувства осезателно.

  -Имате научни търсения в областта на осветлението на архитектурно-художествени обекти. Как се съчетават инженерните знания и творческото въображение, за да се подчертае уникалността на определена сграда?
  -За да се подчертае уникалността на определена сграда чрез архитектурно-художественото осветление, са необходими много технически знания, които да се трансформират чрез творческо виждане в светлинно подчертаване идеята на архитекта или строителя, в унисон с неговото съвремие (древност, средновековие, съвременност и др.).

  -Какво е най-важното при проектиране на осветление, за да се даде акцент на архитектурните особености на фасадите?
  -При архитектурно-художественото осветление се рисува чрез светлината, чрез цветовете и чрез сенките, като, както подчертах по-горе, всичко това трябва да е в пълна хармония с идеята на архитекта, на строителя и в съответствие с времето на построяване и създаване на сградата.

  -През 2013 г. Вие участвате в Международна  конференция с научен доклад на тема „Цвят и светлина при осветяване на паметниците на културата“. Какво е мнението Ви на специалист за това на кои паметници на културата в България осветаването е най-добре проектирано?
  -В много градове на страната вече се обръща сериозно внимание на този въпрос – София, Варна, Пловдив, Несебър и др., тъй като това е едно ефикасно средство за привличане на туристи (български и чуждестранни), за оформяне на зони за отдих и рекреация и др. Мисля обаче, че безспорен фаворит в това отношение е Велико Търново.

  -Горна Оряховица има осветени емблематични сгради. Професионално как оценявате това?
  -Според мен добре е проектирано и изпълнено осветяването им. Може би е необходимо още малко да се подсили яркостта и интензитета на осветяване, което обаче е свързано с допълнителен разход на енергия.

  -Кои са най-новите тенденции при проектиране на художественото осветление днес?
  -Безспорно светодиодите са хитът в архитектурно-художественото осветление – с тяхната дълготрайност, безкрайни цветови възможности, многократно по-ниска консумация на ел. енергия и др. Те са бъдещето на осветлението.

  -Притежавате международни сертификати от специализации в Германия, Шотландия, Италия, Русия, Виетнам и пр. Коя от специализациите Ви обогати най-много?
  -За мен най-плодотворни бяха специализациите ми в Германия и Италия, тъй като те са водещи в областта на двете научни направления, в които съм работил и работя: електрозадвижвания и електрозахранване (Германия) и архитектурно-художествено осветление (Италия).

  -Ръководител сте и участвате в разработването на научно-практически проекти. Кой от тях определяте с най-голяма обществена значимост? Свързан ли е с конкретно населено място?
  -За мен най-голяма значимост имат няколко проекта, свързани със специални прецизни електрозадвижвания и електрозахранвания, които са свързани с производства в градовете Варна, Казанлък, Пловдив и Червен бряг. По тези теми имаме три патента.

  -Трябва ли да е атрактивно осветяването на ландшафтните обекти. Има ли положителни примери за това?
  -Една от най-атрактивните и впечатляващи насоки на развитие на архитектурно-художественото осветление е осветяването на ландшафтните обекти, даващо безкрайни възможности и варианти във всяко едно отношение. Добри примери в това отношение са морските градини във Варна и Бургас, както и Ботаническата градина на Дворецът в Балчик.

  -Какви са най-новите технологии в областта на архитектурно-художественото осветление?
  -Най-новите технологии в областта на архитектурно-художественото осветление се основават на все по-широкото използване на светодиодното осветление, както и използването на лазери.

  -Проф. Терзиев, вашите научни търсения са свързани и с изискванията към енергийната ефективност на осветлението на сгради. Кои са съвременните тенденции в тази област?
  -Енергоефективното осветление на сгради се базира преди всичко на прилагането и използването на енергоспестяващите осветители, както и на ефективното им и оптимално разположение в осветяваните обекти и пространства.

  -Научните Ви интереси включват  актуалната тема за енергийната ефективност на сградите. Подготвят ли се достатъчно специалисти за енергийно обследване на сградния фонд в България?
  -Не мога да отговоря от името на другите университети. Но в моя факултет повече от 6-7 години с помощта на професори от Архитектурния университет във Венеция (Италия) ежегодно се обучават студентите от специалности „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“ в областта на т.н. устойчива архитектура и строителство, което обхваща както обследването на сградите, така и нулева или минимална нужда от енергия на сградите. Така че само от нас за тези години са обучени не по-малко от 180-200 специалисти.

  -Днес в INTERNET  се рекламират изделия за които се твърди ,че намаляват показанията на уредите, отчитащи  изразходваната енергия в домакинствата. Има ли реална възможност за това?
  -Отнасям се скептично към тези изделия.

  -Автор и съавтор сте на учебници и учебни пособия за студенти. Какво е мнението Ви на преподавател на необходимото ниво ли е връзката теория-практика в обучението във Вашия университет?
  -Въпреки полаганите усилия и тясното сътрудничество на факултета с водещи фирми и организации в областта на архитектурата, строителството и пожарната и аварийна безопасност, все още считам, че има какво да се желае и постигне по отношение връзката между теоретичната и практическа подготовка на студентите, особено при редовно обучаващите се студенти. Въпреки провеждането на стажове и практики на обекти на фирми, както в страната, така и в чужбина (Германия, Турция, Сърбия и др.) този въпрос не е решен достатъчно ефективно като цяло за страната.

  -Техническите науки се трудни. Изискват задълбоченост и логична мисъл при усвояване. Какво е мнението Ви за нивото на подготвеност след средно образование на днешните студенти?
  -Като цяло мисля, че след безкрайните реформи и нововъведения на всеки министър през последните 25 години, нивото на средно подготвения ученик, който е болшинство, е спаднало, независимо от световните и европейски постижения на единици наши ученици по математика, физика, информатика и др. Налице е и сериозно разминаване между обучаваните професионални направления в училищата и нуждите на бизнеса, на практиката, от средни кадри, което рефлектира негативно във висшето образование. Специално следя и докато бях в ТУ – Варна, и във ВСУ „Черноризец Храбър“ нивото на подготовка на студентите, завършили средно образование в учебните заведения в Горна Оряховица. И без комплименти искам да подчертая, че то е на сравнително по-високо ниво от това, на завършилите другаде. Особено впечатление правят учениците, завършили ТЕТ „М. Ломоносов“.

  -От 2003 г .до момента сте декан на Архитектурния факултет. Сериозен административен опит имате. Какви са най-важните качества за добрата административна дейност?
  -Действително е доста трудно да се ръководи един факултет с 2000-2200 студенти (в момента около 1600). Трябват много такт, търпение, уважение, внимание и земно отношение, както към преподавателя, така и особено към студента. Помага ми това, че преди съм бил на много други ръководни и административни длъжности.

  -Научната си дейност започвате в ТУ Варна.Преминавате по целия път на израстване от асистент до професор. Как избрахте научната област за Ваш път за кариерно развитие?
  -Случайно. Независимо, че винаги съм обичал науката и особено техниката. Ръководителят на дипломната ми работа тогава проф. Д. Дончев ми предложи да кандидатствам за асистент, аз бях от втория випуск на ТУ – Варна, тогава се и изграждаше академичния състав на университета. Кандидатствах и в конкурса в конкуренция от още 5 кандидата (всички от Варна), успях да спечеля и така започнах като асистент през 1970 г

  -Кое решение в жвота си взехте най-трудно?
   -Винаги бързо съм взимал решение.

  -С какво Ви обогатява комуникацията с Вашите студенти?
  -Чувствам се винаги млад, на 25-30 години, на колкото са студентите.

  -Имате ли обратна връзка и информация за професионалната реализация на Вашите студенти и търсенето на тези специалисти на пазара на труда днес?
  -Все повече завършилите Архитектурен факултет се утвърждават въпреки конкуренцията на другите висши учебни заведения: УАСГ, ВСУ-София, Нов български университет и др. Само нашият университет от всички висши училища в страната притежава сертификатите на Европейската комисия по образование за качество на обучението, което е особено предимство на завършилите при нас при работа в страните от Европейския съюз. От проведените анкети се вижда, че над 90 % от студентите ни се реализират по специалността си.

  -Уважаеми проф. Терзиев ще Ви върна към началото. Разкажете ни за училищата в Г. Оряховица,в които Вие учите тогава и за Вашите учители?
  -Завърших основното си образование във Второ ОУ „Вичо Грънчаров“. Спомням си с огромно уважение класните си ръководители: от 1 до 4 клас – Пантелей Константинов, от 5 до 7 клас – Мутафова, както и преподавателките си: Милева, Дянкова, Сомлев, Караилиева. В ТЕТ „М. Ломоносов“ – класните ми ръководители: А. Йорданов, Банчев и инж. Николков, както и преподавателите ми: Керанова, Русков, инж. Пендашев. И до днес ме поразява техния възрожденски дух, обич и всеотдайност към професията.

  -Какво никога няма да забравите от онези години?
  -Гордият горнооряховски дух.

  -Поддържате ли приятелства в Горна Оряховица?
  -За съжаление малко от приятелите ми са останали в Горна Оряховица.

  -Вашият баща е уважаван горнооряховски лекар. Разкажете за Вашите родители, за семейната среда, която Ви изгради и възпита?
  -Родителите ми бяха прекрасни хора, всеотдайни по отношение възпитанието и обучението ни с брат ми, пословично скромни и безкрайно трудолюбиви. Баща ми беше с две висши образования – инженер и лекар (не знам за друг такъв случай), участник в Отечествената война, ранен при Драва-Соболч.

  -А какъв е днес личният Ви свят, професоре?
  -Имам прекрасно семейство, съпруга, син и дъщеря. За съжаление най-големият ми син почина 15-годишен. Синът ми завърши в САЩ, сега работят със съпругата си в Сингапур, дъщеря ми е архитект във Варна и вече има проектирани доста обекти – сгради, дискотеки и др. Имам засега една прекрасна внучка – Николета.

  -Дълги години живеете във Варна. Често ли идвате в Г. Оряховица и намирарате ли променено родното място?
  -В Горна Оряховица поради служебни и други ангажименти идвам 3-4 пъти годишно, винаги с вълнение и уважение към родния град и виждам как се променя в положителния смисъл. Съжалявам само, че „Локомотив“ по мое време беше в „А“ футболна група, а сега не е, но напоследък се възстановява като футболен фактор.

  -Осъществяването на какъв проект в нашия град би дал по-добри шансове за  неговото  развитие в бъдеще?
  -Развитие на производствения и транспортния сектори – „Захарни заводи“, „Металургия“, ЖП транспорта, възстановяване дейността на аерогарата и др.

  -Завъшили сте ТЕТ „Ломоносов“, което и днес е едно от елитните в града ни. Поддържате ли контакти  с това училище?
  -Десетина пъти съм бил на патронния празник на техникума, както и на юбилейните годишнини.

  -Оказва се, че малка Горна Оряховица е дала на България много личности като Вас, с които се гордеем. Кои са Вашите поводи за гордост?
  -Това, че съм се родил в този малък и красив град, с възрожденски дух, с традиции, с работливи и прекрасни хора, и че все пак съм дал своя скромен принос за обучението на много поколения инженери, архитекти, дизайнери в страната и чужбина.

  -Вие сте много харизматичен, чаровен и обаятелен човек. Не е комплимент. Какво е за Вас любовта?
  -Всичко.

  -Остава ли Ви време за почивка? Кое е Вашето любимо занимание?
  -Лов, риболов и пчеларство.

  -Довършете изречението ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА МЕН Е........
  -..........майка и баща.

  -Вашето послание,девиз или житейско кредо?
  -Неуморен труд.

  -Какво ще пожелаете на горнооряховчани, уважаеми проф. Терзиев?
  -Макар и традиционно да звучи – много здраве, борчески дух и успехи.

  Общинският съветник инж. Павлинка Николова поде инициатива за издирване на успели горнооряховчани в навечерието на 145-та годишнина от обявяването на Горна Оряховица за град. Идеята е подкрепена от вестник СЕДМИЦАТА, на чиито страници се публикуват очерци и интервюта със съграждани, намерили успешна реализация в страната и чужбина. Още по-добре ще бъде, ако тези мъже и жени, които пазят горнооряховското в себе си, се върнат в родния си град, за да се срещнат с местната власт, с ученици или просто със съграждани, смятат инициаторите на проекта. Съпричастни към идеята могат да бъдат всички, които предложат герой за поредицата.

  коментари

  Добави своя коментар

   
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.74223
  gbp Британска лира GBP 2.18199
  chf Швейцарски франк CHF 1.77271
  Следвайте ни
  Facebook    
  Полезни връзки
  Контакти

  Горна Оряховица
  ул. "Патриарх Евтимий" 34


  Телефон: 0618 23999
                 0618 21634

   

  За реклама в RegNews.NET
  тел.: 0878 424675
  e-mail:[email protected]

  За въпроси, съобщения, писма,
  запитвания, предложения, сигнали и др.

  e-mail:[email protected]

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: [email protected]

  Важно:
  При цитиране на части от материали от RegNews.NET и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Рег Нюз. Всички права запазени.